آزمون تستی فیزیک یازدهم تجربی(مشترک)

ابتدا به سوالات تستی با دقت در وقت تعیین شده پاسخ دهید و سپس به بخش سوالات تشریحی وارد شوید

مواد امتحانی