آزمون شیمی دوازدهم 17 آبان ماه(استاد حضرتی)

با سلام آزمون دارای 15 سوال با 45 دقیقه وقت و دارای نمره منفی می باشد.

مواد امتحانی