آزمون فیزیک دوازدهم تجربی 14 آبان(استاد آبشوری)

با سلام. آزمون دارای 20 سوال و 45 دقیقه وقت می باشد. آزمون نمره منفی ندارد.

مواد امتحانی