آزمون پایه یازدهم ریاضی (99/7/13)

آزمون هفتگی پایه ی یازدهم ریاضی تاریخ 99/7/13 دروس عربی و حسابان 15 سوال عربی و 20 سوال ریاضی به مدت 47دقیقه آزمون نمره منفی دارد

مواد امتحانی